NAGY ALKOTÁS

               

Bemutatkozás

magyar_zaszloTisztelettel köszöntöm az ide látogató érdeklődőket. Nevem Nagy Róbert, 1980. január 9.-én születtem a Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfaluban. Nem sokkal születésem után apám szülőfalujában, Harsányban telepedtünk le, mely Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén helyezkedik el. E település jelentette életem törzsét: ide kötődött - és kötődik ma is – a legtöbb élményem, a közeli Miskolc hatása alatt.

A rajzolás, festés, illetve a plasztika iránti vágyamat hamar felfedezvén – szüleim támogatásával – szakemberek irányításával kezdtem el mélyíteni. 1994-1999-ig a miskolci – akkori nevén – Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskolában ötvös-fémműves szakra jártam, melyet az első alapítású művészeti tagozat foglalt magában a megyében. Itt alakult ki bennem a nagyobb, ezüstműves munkák, a plasztikus formamegoldások és a szobrászat szeretete. A szobrászat elmélyült szemléletmódját - az akkori művésztanárok közül kiemelten - mesterem, Jószay Zsolt szobrászművésznek köszönhetem.

Az ötödév sikeres elvégzése után felvételt nyertem a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász-restaurátor szakára, ahol 2000 és 2005 között lehetőségem nyílt az országos művészeti élet legnagyobb múltú központjában fejlődni tovább a restauráláshoz elengedhetetlen konzervatív szobrászatbeli hozzáállással, a restaurálás szakmai követelményeinek elsajátítása mellett.

Tevékenységi köröm mindezeknek megfelelően viszonylag szélesnek hat, de elsősorban a kőszobrász-restaurálás a kiemelt irányvonal, egyéb szobrászati feladatok, pl. figurális köztéri szobrok készítésével egyetemben. Főbb szobrászati és restaurátori referenciáim közül kiemelném a harsányi I. világháborús emlékmű rekonstrukcióját és az azt lezáró bronz turulmadár szobrot, a dunaföldvári későbarokk kálvária feszületének restaurálását, valamint a mogyoródi Hugaroring szoborparkban helyet foglaló portrékat.

20151024_113222 (2)

     Kapcsolat

  • nagyalkotas@gmail.com
  • nagyalkotas.hu
  • Házi kegytárgyak—szobrok javítási felkérését és ellenajánlat kérési szándékát mellőzni szíveskedjen

Introduction

 

magyar_zaszloI bid all my visitors welcome on my page. My name is Róbert Nagy; I was born on 9th Jan 1980, in Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar County. Not much later, we moved to my father’s hometown, Harsány, which is at the South part of Borsod-Abaúj-Zemplén County. This township gives a base for my life: twitted and still twits most of memories, affected by the near Miskolc city.

My talent in drawing, painting and making statues was obvious quite early, therefore with my support of my parent I started learning from experts. Between 1994-1999 I attended (called on its earlier name) Gábor Áron Art School Secondary School, specialized at: metalwork and became a goldsmith. This school had the first artistic section in our county. During these years my attachment towards the bigger silver masonry, plastic forms and sculpture developed. I learnt the deep approach of sculpture from my art teachers, especially Zsolt Jószay.

After successfully finishing secondary school I won a place at the University of Fine Art in Budapest, as sculptor-restorer. Here I had the opportunity between 2000-2005 to learn in the country’s biggest art centre where I could become a master of restorer work and imbibed the essential conservative attitude.

My scope of activity seems to be quite wide, but the main part is stone sculpture and restorer, additionally other works related to that, like figural sculptures at public places.

 

I would like to mention some of my greatest work like the Monument for heroes of the World War I in Harsány and the top of that the bronze Turul bird, restoring the late baroque Crucifix as part of Calvary in Dunaföldvár or the Dusts at Hungaroring’s Sculpture Park, in Mogyoród.

Főbb munkák

Egyéb munkák

Eltűnt munkák

TOP